Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
DRUGI KONKURS za dodjelu 10 studentskih stipendija školske 2018/2019. godine

CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

- Sekretarijat za društvene društvene djelatnosti -

Broj: 637-1/2019-2

Pljevlja, 15.01.2019. godine

 

Na osnovu člana 3. Odluke o stipendiranju studenata ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 38/15), te predloga Komisije za stipendiranje studenata br. 637-1/2019-1 od 11.01.2019. godine, Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja  r a s p i s u j e

 

D R U G I   K  O  N  K  U  R  S

za dodjelu 10 studentskih stipendija školske 2018/2019. godine

 

I

Pravo učešća na II Konkursu imaju studenti završne godine osnovnih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija, studenti specijalističkih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija i studenti doktorskih akademskih studija, bez obzira na mjesto studiranja, sa prebivalištem na teritoriji opštine Pljevlja, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine, da su tokom studiranja ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 8 (osam) i da su nezaposleni, osim studenata doktorskih studija.

 

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine osnovnih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.      Fakultet muzičke/dramske/likovne umjetnosti

2.      Medicinski/Stomatološki/Farmaceutski fakultet

 

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti specijalističkih akademskih i strukovnih/primijenjenih  studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.      Prirodno-matematički/Elektrotehnički fakultet

2.      Pravni/Ekonomski fakultet

3.      Fakultet za sporti i  fizičko vaspitanje

4.      Filozofski/Filološki fakultet

 

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti doktorskih akademskih studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.      Prirodno-matematički fakultet

2.      Medicinski fakultet

3.      Pravni/Ekonomski fakultet

4.      Biologija/Hemija

II

Prijava na Konkurs se podnosi na obrascu koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Obrazac se može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja ili  preuzeti sa web sajta Opštine www.pljevlja.me

Uz prijavni obrazac studenti dostavljaju sljedeća dokumenta:

·      Uvjerenje o prebivalištu izdato od datuma raspisivanja Konkursa,

·      Ovjerenu fotokopiju prve strane indeksa sa osnovnim podacima,

·      Uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim uspjehom tokom studija,

·      Potvrdu o studiranju, odnosno upisu studijske godine,

·      Dokaz o nezaposlenosti, osim za studente doktorskih studija ( Uvjerenje Poreske uprave da nije poreski obveznik,     niti prijavljen/a kao zaposleno lice )

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na šalter Građanskog biroa u zatvorenoj koverti sa naznakom "Konkurs za stipendiranje studenata- NE OTVARATI" i imenom i prezimenom podnosioca, ili poslati poštom na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti - Komisija za stipendiranje studenata, ul. Kralja Petra I br. 48.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.                                                                                 VD SEKRETARKA                   

                                                                                                                                                                            Emina Salihović        

Prijavu možete preuzeti  OVDJE.

Pregledano: 251
07.06.2019
Predmet: Poziv za nevladine organizacije za učešće na obuci ,,Upravljanje projektnim ciklusom`` Opština Pljevlja...
06.06.2019
OPŠTINA PLJEVLJA U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJE:    KONKURS NEVLADINIM...
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
12.06.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj M13/19 možete pogledati OVDJE.
07.06.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
05.06.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj M13/19 možete pogledati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava